Голосування

Які показники якості виховної діяльності є спільними для навчальних закладів усіх рівнів акредитації?

МОН розробило новий освітній стандарт для 5-9 класів

Увага! Відкрито в новому вікні. PDFДрукe-mail

Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення проєкт Державного стандарту базової середньої освіти. Про це повідомили на сайті міністерства.

Документ встановлює вимоги до компетентностей, якими мають оволодіти учні середньої школи (5-9 класи). До таких компетентностей належать:

 • математична;
 • екологічна;
 • інформаційно-комунікаційна;
 • культурна;
 • вільне володіння державною мовою;
 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;
 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
 • інноваційність;
 • навчання впродовж життя;
 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, моралі, справедливості, рівності, свободи, прав людини, добробуту та здорового способу життя, нетерпимості до проявів корупції;
 • підприємливість та фінансова грамотність.

Також на основі стандарту розробляють типові та інші освітні програми. Додатково до загальних результатів проєкт містить конкретні результати навчання та індикатори оцінювання.

Змістове наповнення освітніх галузей представлено через “ядро змісту”, яке окреслює коло обов’язкових для засвоєння понять, але буде розширено на рівні модельних навчальних програм.

За проєктом, в освітніх галузях не визначені навчальні предмети. Це дозволить розробити кілька типових навчальних планів як складових типової освітньої програми, з різними варіантами вивчення освітніх галузей (через окремі предмети та інтегровані курси). Школи зможуть обирати один із запропонованих планів або розробляти свій.

Документ уже виносили на громадське обговорення, проте колегія МОН відправила його на доопрацювання.

Ознайомитись з проєктом стандарту можна за посиланням